Siderian Cloud demo omgeving uitgelegd – deel 2

dec 18, 2019

Siderian Cloud

De Siderian cloud demo omgeving bevat een demo case van een fictieve webshop zoals beschreven op de website. In deze blogpost, Siderian Cloud demo omgeving uitgelegd – deel 2, worden de eerste twee fases in de uitvoering van het verbeterproject voor het verbeteren van het issue in processtap “Goedkeuren offerte” beschreven. In het vorige blogbericht, deel 1, is het traject van deze webshop binnen Siderian Performance Management, onze integrale aanpak gebaseerd op Lean Six Sigma, beschreven tot aan de uitvoering van een verbeterproject.

Definiëren

Een gedeelte van het verbeterproject is al gedefinieerd in het voortraject. In de daadwerkelijke “Definiëren” fase is het issue verder beschreven, het project gepland en is de KPI, Aantal nieuwe klanten per maand, vastgelegd in de data repository (bereikbaar via het menu Ontwerpen).

KPI's in Siderian Cloud data repository

Voor een KPI leg je belangrijke gegevens vast als de definitie, normen, eigenaarschap, op basis van welke informatie de KPI wordt berekend en in welke dashboards en rapportages de KPI wordt gebruikt. Als laatste is het mogelijk om de KPI geautomatiseerd te laten controleren op kwaliteit door requirements vast te leggen.

Meten

Het business proces wordt vervolgens verder uitgewerkt in een workflow (in BPMN-formaat). Deze workflow, op werkproces-niveau, is gebruikt om het proces te meten en om de webshop te ondersteunen bij de uitvoering van het sales-proces. Het meten heeft gedurende een bepaalde periode plaatsgevonden. 

Workflowontwerp

Siderian Cloud Workflow

Een workflow begint met het uittekenen van het proces (o.a. te bereiken via het menu Ontwerpen -> BPM -> Workflow) . Voor de formulieren van gebruikerstaken, script-taken, service-taken en het zetten van condities op de “pijlen” is een data-model nodig: het “Workflow informatiemodel”.

Het workflow informatiemodel heeft eigen tabellen in de Siderian business database en kan naar eigen inzicht verder uitgebreid worden via “Data quickedit” (o.a. bereikbaar via het menu Ontwerpen). Het informatiemodel kan ook gebruik maken van bestaande databronnen, zoals van een ERP of CRM-applicatie. Dit is bijvoorbeeld makkelijk als je bestaande klanten of leveranciers wilt raadplegen.

Workflow informatiemodel

Nadat het Workflow informatiemodel (gedeeltelijk) gereed is, kunnen de formulieren en scripts gemaakt worden. Dit wordt gedaan vanuit het Workflowontwerp.

Siderian Cloud bpmn and forms

Er kunnen nieuwe formulieren worden gemaakt of bestaande worden gekoppeld aan een gebruikerstaak. De formulieren worden gemaakt door simpelweg componenten te slepen op het formulier en eigenschappen in te stellen.

Siderian Cloud: vastlegging project voor procesverbetering in DMAIC cyclus

Per component kunnen validaties worden ingesteld. Dit is met name belangrijk om datakwaliteitproblemen te voorkomen. Dit kunnen eenvoudige validaties zijn zoals “maximum lengte” of “verplichte invoer”, maar door middel van (java)script zijn ook zeer complexe validaties mogelijk.

Voor de specialisten onder ons staat hieronder een screenshot met een iets geavanceerdere validatie op de processtap “Oplossen kleine DQ issues” in de workflow “Data Quality opvolging”. Hierin wordt gecontroleerd of alle te corrigeren rijen met datakwaliteitproblemen opgelost zijn (status Gereed of Uitzondering).

Siderian Cloud advanced validation rules

De evaluatie, die de BPM engine uitvoert op de pijlen, wordt via C#-scripting gespecificeerd. Hetzelfde geldt trouwens voor script-taken; ook hiervoor wordt C#-scripting gebruikt.

Met onderstaande eenvoudige voorbeeld wordt gekeken of de salesmanager goedkeuring heeft gegeven voor de opgestelde offerte. Het workflow informatiemodel wordt hierbij gebruikt om data op te halen die is vastgelegd door de gebruiker. In dit geval gaat het om het veld Approved in de tabel “SalesProposal” die gekoppeld is aan de hoofdentiteit “Sales”.

Siderian Cloud sequence flow en conditiescript

In Q1 van 2020 wordt het gebruik van deze C#-scripting sterk vereenvoudigd door de complexiteit te verbergen en door een voorbeelden-bibliotheek beschikbaar te stellen.

Gereed voor uitvoering

Door uitvoering van de workflow door medewerkers wordt procesdata vastgelegd die vervolgens wordt gebruikt om het proces te kunnen analyseren.

Volgende blogpost

In het volgende blog nemen wij u weer verder mee in ons verbeterproject en zal met name de focus liggen op de uitvoering van workflows en de analyse via de BI module.

In de tussentijd kunt u onze demo omgeving zelf uitproberen door direct in te loggen (zie beschrijving van de demo omgeving voor inloggegevens).

 

Meer weten?

Meld u hiernaast aan en ontvang regelmatig updates over Siderian Cloud.

Ik meld me aan voor updates over Siderian Cloud:

Probeer het zelf uit

Probeer gratis onze trials uit.
Vanaf 2 december.

Plan intakgesprek

Samen kijken we wat de beste oplossing is voor u.

Aanvullende informatie

Aanvullende begeleiding, coaching en adviezen.