Siderian Cloud demo omgeving uitgelegd – deel 1

dec 12, 2019

Siderian Cloud

De Siderian Cloud demo omgeving staat live! Het platform bevat een demo case van een fictieve webshop zoals beschreven op de website. In deze blogpost, Siderian Cloud demo omgeving uitgelegd – deel 1, en de komende blogposts wordt u meegenomen in het gebruik van Siderian Cloud en wordt de demo case uitgelegd.

Aanleiding

Onze fictieve webshop heeft Siderian benaderd om de knelpunten in hun Sales-proces te vinden en op te lossen. Hiervoor is Siderian Performance Management, onze integrale aanpak gebaseerd op Lean Six Sigma, ingezet en de resultaten van deze aanpak zijn terug te vinden in Siderian Cloud.

Intake en eerste analyse

De eerste stappen bestaan uit het in kaart brengen en analyseren van de huidige situatie. Het proces in pure business stappen (SIPOC niveau) is uitgewerkt en vastgelegd in BPMN-formaat. Dit procesmodel is de basis geweest voor de latere uitwerking in een workflow (werkproces-niveau).

Voor elke processtap is vastgelegd welke data vastgelegd (output) en welke data geraadpleegd wordt (input). De data is geregistreerd in onze data repository.

Siderian Performance Management gebaseerd op Lean Six Sigma
Siderian Cloud: SIPOC niveau procesmodel met informatiestromen (input en output)

Voor de analyse is een value stream map, in onze terminologie een BPMN-waardestroom, gemaakt en uitgewerkt in digitale vorm. Het diagram is simpel aan te passen in Siderian Cloud door een integratie met Draw.io. Het diagram is terug te vinden bij de diagrammen van het Sales proces (via het menu Ontwerpen -> BPM -> Processen).

Siderian Cloud: value stream map van huidige status proces met BPMN-schema

Issues en verbeterprojecten

Vanuit de analyse komt een aantal issues naar voren, maar met name het goedkeuren van een offerte door de sales-manager en het versturen van de offerte door de sales-medewerker. De issues zijn vastgelegd bij het proces.

Siderian Cloud: proces met knelpunten, verbeterprojecten en KPI's

Nadat de issues zijn geprioriteerd worden voor beide issues verbeterprojecten aangemaakt. Voor een verbeterproject wordt naast het issue ook een planning opgenomen en één of meerdere KPI’s gekoppeld. Het verbeterproject gaat vervolgens de bekende DMAIC cyclus in; integraal onderdeel van Siderian Performance Management.

Siderian Cloud: vastlegging project voor procesverbetering in DMAIC cyclus

Volgende blogpost

In deze blogpost, Siderian Cloud demo omgeving uitgelegd – deel 1, bent u meegenomen in het traject naar een verbeterproject toe. In de volgende blogpost wordt de uitvoering van het verbeterproject voor het verbeteren van het issue in processtap “Goedkeuren offerte” beschreven.

In de tussentijd kunt u onze demo omgeving zelf uitproberen door direct in te loggen (zie beschrijving van de demo omgeving voor inloggegevens).

 

Meer weten?

Meld u hiernaast aan en ontvang regelmatig updates over Siderian Cloud.

Ik meld me aan voor updates over Siderian Cloud:

Probeer het zelf uit

Probeer gratis onze trials uit.
Vanaf 2 december.

Plan intakgesprek

Samen kijken we wat de beste oplossing is voor u.

Aanvullende informatie

Aanvullende begeleiding, coaching en adviezen.