Siderian Cloud BPM

Siderian Cloud BPM

Low code iBPMS

De Siderian Cloud BPM module is een volwassen low code iBPMS waarmee je processen digitaliseert en automatiseert. Het orchestreren en digitaliseren van processen is eenvoudig, maar wel met alle functionaliteiten om jouw medewerkers een gebruikersvriendelijke omgeving te bieden. Een systeem gericht op het effciënt uitvoeren van processen met blije medewerkers en klanten.

Weet je niet wat een BPMS is? Lees dan de reeks blogposts waarin dit wordt uitgelegd.

 

Case Management

 

Siderian Cloud BPM is het ultieme middel om gestructureerde processen uit te voeren en te monitoren, maar ook Case Management of zaakgericht werken wordt ondersteund. Wil je flexibiliteit voor je medewerkers? Geen probleem: met een kant en klare template kan je direct beginnen met jouw proces.

Na een tijdje kan je de data analyseren met bijvoorbeeld process mining, zodat je het ongestructureerde proces kan omzetten naar een gestructureerd proces.

Siderian Cloud BPM
Siderian Cloud BPM - Processen vastleggen

Processen vastleggen

 

Binnen de Siderian Cloud BPM aanpak begin je met het definiëren van de processen en de proceseigenaren.

Processen ontwerpen

 

Processen binnen Siderian Cloud zijn de processen op een hoog niveau en meestal zonder “systeem-stappen”. Het werkproces ontwerp je binnen de workflows. Je ontwerpt de processen in BPMN 2.0.

Siderian Cloud BPM - Processen ontwerpen

Voor alle stappen in een proces bepaal je welke data er gelezen wordt (input) en welke data je wegschrijft (output). Dit is een optionele stap. De data definities leg je vast in de Data repository van Siderian Cloud. Je kan meerdere bronnen en data objecten vastleggen. Dit hoeven niet “echte” databases te zijn, maar kan ook een Excel-document zijn of een abstract datamodel.

 

Siderian Cloud BPM - Input/output vastleggen
Siderian Cloud BPM - Input/output vastleggen
Siderian Cloud BPM - Procesdocumentatie
Siderian Cloud BPM - Diagrammen

Procesdocumentatie

 

Alle bestaande procesdocumentatie is te linken aan het proces. Het is ook mogelijk om documenten te uploaden zodat deze worden opgeslagen binnen Siderian Cloud. Via versiebeheer kan je ook altijd terug naar oudere versies van (geüploade) documenten.

Documenten kan je downloaden naar je eigen computer of direct bekijken (als de browser dit ondersteunt).

Naast documenten kan je ook schetsen en tekeningen maken via Diagrammen. Dit is een volledige integratie met Diagrams.net (voormalig draw.io). Je kan hierdoor ER, UML modellen of mockups vastleggen. Maar ook volledige Value Stream Maps (VSM) en SIPOC modellen behoren tot de mogelijkheden.

 

Processen verbeteren

 

Siderian Cloud is hét hulpmiddel voor Siderian Performance Management. Hiermee is de monitoring van de performance van processen essentieel. Je begint hiermee door KPI’s van het proces vast te leggen. Voor elke procesversie is het mogelijk een doel te registreren. KPI’s worden centraal vastgelegd in de Data repository.

Siderian Cloud BPM - KPI

Als je procesissues constateert dan leg je die ook vast. Van elk issue kan je bijhouden wat de status is en je kan specifieke voortgangsnotities voor dat issue registreren. Issues zijn aan meerdere procesversies en workflows te koppelen, zodat je precies kan zien in welke procesversie het issue is geconstateerd en wanneer het is opgelost.

Siderian Cloud BPM - Issues

Notities over deze procesversie leg je vast, zodat er geen informatie verloren gaat. Per notitie kan je aangeven of het gaat om een belangrijke opmerking.

Siderian Cloud BPM - Notities

Na het vastleggen van procesissues bepaal je wanneer je welk issue gaat oplossen via een verbeterproject. Een verbeterproject volgt de Siderian Performance Management cyclus met de bekende Lean Six Sigma fases: Define, Measure, Analyze, Improve en Control.

Siderian Cloud BPM - Verbeterprojecten
Siderian Cloud BPM - Workflows ontwerpen

Workflows

 

Binnen Workflows zet je het proces om naar uitvoerbare workflows. Hierdoor digitaliseer en automatiseer je het proces. Van elke workflow leg je vast wie het proces mag bekijken. Je kan hiervoor gebruikers of gebruikersrollen toekennen.

Bij elke proceswijziging maak je een nieuwe workflowversie aan. De proceswijziging registreer je en je koppelt de nieuwe versie aan kpi’s en verbeterprojecten.

 

Data integratie

 

Een workflow kent zijn eigen workflow informatiemodel. Via dit informatiemodel kan je data lezen en wegschrijven in de Siderian BPM database. Daarnaast is het mogelijk om andere databronnen te ontsluiten. Er zijn diverse mogelijkheden mogelijk om de data integratie te beveiligen, waaronder een volledige IPsec VPN.

Siderian Cloud BPM - Data integratie
Siderian Cloud BPM - Informatiemodel
Siderian Cloud BPM - Digitaliseren met flexibele formulieren
Siderian Cloud BPM - Digitaliseren met flexibele formulieren

Digitalisering

 

Een workflow digitaliseer je door aan gebruikerstaken formulieren te koppelen. Alle velden uit het workflow informatiemodel kan je gebruiken. Alle informatie die een gebruiker nodig heeft om een taak uit te voeren is hierdoor direct beschikbaar i.p.v. dat je “losse” applicaties moet raadplegen.

Alle functionaliteit, die je nodig hebt om een formulier gebruikersvriendelijk te maken, is beschikbaar. Componenten zijn bijvoorbeeld zichtbaar of onzichtbaar te maken. Formulieren maak je dynamisch door het gebruik (java)scripting. Vanuit Siderian leveren we een bibliotheek aan script-templates voor de meest voor de hand liggende scenario’s, maar als klant kan je deze bibliotheek ook zelf uitbreiden.

De formulier editor is een volledige drag-and-drop omgeving met kant-en-klare componenten. Elk component kan je qua styling aanpassen met standaard css. Daarnaast kan je validaties leggen op invoer d.m.v. standaard validatieregels of via scripting. Met de mogelijkheid om formulieren als “subformulieren” op te nemen maak je een bibliotheek van herbruikbare formulieren. Dit bevordert het ontwikkelen van formulieren enorm en ook een consistente gebruikersinterface

Met de digitaliseringsmogelijkheden van de formulieren zijn de mogelijkheden oneindig om een “taakgerichte app” te maken voor medewerkers en andere ketenpartners zoals leveranciers of aannemers.

 

Automatisering

 

Na opzet van de formulieren zorg je ervoor dat de data ook verwerkt wordt in bestaande systemen zoals een ERP of CRM. Er is ondersteuning voor het aanroepen van SOAP webservices en REST API’s.

Je kan data bijvoorbeeld direct verwerken in de inkoopmodule van een ERP via beschikbare webservices. Als er geen beschikbare webservices zijn, is het ook mogelijk om de kracht van Robotic Process Automation (RPA) in te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het veel gebruikte platform van UiPath. 

Siderian Cloud BPM - Automatiseren via REST en SOAP webservices
Siderian Cloud BPM - Automatiseren via RPA integratie
Siderian Cloud BPM - Realtime procesdashboards

Procesdashboard

 

Via de formulier editor kan je op een flexibele wijze realtime dashboards inrichten. Deze geven je inzicht in je workflow data en status, maar het is ook mogelijk om lijsten weer te geven van workflow taken, direct een taak te openen vanuit zo’n lijst of een case aan te maken via een button.

Uitvoeren en monitoren

 

Via het standaard takenoverzicht heb je controle over de werkvoorraad van jezelf en van je team. Sla je eigen taakoverzichten op om snel te kunnen switchen, maak nieuwe cases aan en voer taken uit.

Een handige mogelijkheid is om over workflows heen te zoeken. Je kan dan bijvoorbeeld alle openstaande cases van een klant of leverancier opzoeken.

 

Siderian Cloud BPM - Workflow standaard takenoverzicht

Probeer het zelf!

Ga zelf aan de slag en test onze demo-omgeving. Log in en voer activiteiten uit als medewerker, bekijk de performance van processen op de Power BI-dashboards of maak een verbeteringsproject aan met een nieuwe versie van het proces.

Let op: de volledige omgeving wordt elke nacht teruggezet naar de oorspronkelijke stand. Wilt u een eigen, beveiligde, omgeving om Siderian Cloud te proberen, neem dan contact met ons op.

Nieuwe inrichting, features en bugfixes worden door ons constant toegevoegd. U kunt zich ook inschrijven op de nieuwsbrief om op de hoogte gehouden te worden.

Plan intakgesprek

Samen kijken we wat de beste oplossing is voor u.

Aanvullend begeleiding

Aanvullende begeleiding, coaching en adviezen.

Weten wat Siderian Cloud voor uw organisatie kan betekenen?

Maak dan een vrijblijvende afspraak.

Probeer het zelf uit

Probeer gratis onze trials uit.
Vanaf 2 december.

Plan intakgesprek

Samen kijken we wat de beste oplossing is voor u.

Aanvullende informatie

Aanvullende begeleiding, coaching en adviezen.