Wij meten de datakwaliteit van uw bedrijfssysteem en maken het zichtbaar.

Siderian Data Management

 
Focus op uw datamanagement met Siderian Data Management: een cloud-gebaseerd product waarmee u automatisch datakwaliteit meet en inzichtelijk maakt.

De datamanagement module bevat een centrale opslagplek voor al uw definities en specificaties van kpi’s, informatie, data en onderlinge relaties. Binnen de data governance organisatie bekijkt u via het Siderian Data Governance dashboard de datakwaliteit. Daarnaast zet u acties in een workflow om data te corrigeren of om processen te optimaliseren.

Wat biedt SDM u?

Siderian Datamanagement biedt u de mogelijkheid om gecentraliseerd uw datamanagement en data governance te definiëren, stroomlijnen en monitoren. De focus ligt sterk op het vastleggen van definities, verantwoordelijkheden en het verbeteren van de datakwaliteit. Daarnaast worden verbeteringen via het data governance proces geïnitieerd en de voortgang gemonitord.

Hoe werkt SDM?

Sla al uw data- en informatiemodellen op in een repository. Daarnaast definieert u de kpi’s, legt u vast op basis van welke informatie de kpi’s gemeten worden en in welke rapportages of dashboards deze kpi’s getoond worden. Ook kunt u kwaliteitscriteria vastleggen. Vervolgens controleren we uw bedrijfsdata automatisch – op basis van vastgestelde criteria, en stuurt u uw organisatie op eventuele correcties. Bekijk de voortgang in uw Data Governance dashboard.

Resultaten

  • Formeel vastgelegde definities, modellen, kwaliteitscriteria, verantwoordelijkheden (o.a. eigenaarschap) en onderlinge relaties
  • Geautomatiseerde controle van datakwaliteit
  • Implementatie standaard data governance proces
  • Implementatie datakwaliteit opvolgingsproces

‘Een centrale opslag voor al uw definities.’

Siderian Data Governance

Het Siderian Data Governance Dashboard geeft u inzicht in de status van uw data governance proces. Het standaard Siderian Data Governance proces bestaat uit vier fases: specificeren, meten, analyseren en verbeteren. Elke fase wordt realtime gemeten in de Siderian Cloud en de status bekijkt u op het dashboard. Bij elk Data Steward overleg kunnen uw medewerkers het dashboard gebruiken om te monitoren en bij te sturen.

Weten wat Siderian Cloud voor uw organisatie kan betekenen?

Maak dan een vrijblijvende afspraak.

Spacelab 43
3824 MR Amersfoort

Indien op deze website prijzen worden genoemd, ongeacht de valuta,
zijn deze altijd exclusief BtW. 

© 2019 Siderian B.V.